СDEK取货站 'code'

取货站地图查询

包裹重量 自 0 千克 到 150 千克

试衣间

包裹重量 自 0 千克 到 150 千克

试衣间

最近公交站

地铁站Yashlek

Zdaniye nakhoditsya mezhdu Metro Yashlek i avtobusnoy ostanovkoy Ploshchad Vosstaniya

营业时间

过 8 ч. 21 мин. 上班
今天
09:00–20:00
明天, 24 мая
09:00–20:00
周六. 25 мая
09:00–20:00
周日. 26 мая
09:00–20:00
周一. 27 мая
09:00–20:00
周二. 28 мая
09:00–20:00
周三. 29 мая
09:00–20:00

付款方式

  • 现金付款

  • 刷卡付款

  • 代收货款